Treballs de retirada d’amiant.

Som una empresa inscrita al RERA (Registre d’Empreses amb risc d’amiant), on disposem d’un pla de treball aprovat per l’execució dels treballs.