• Ampliació d’habitatges
  • Petits reformes
  • Treballs d’obra de paleta
  • Fusteria
  • Pintura interior i exterior
  • Enrajolats i solats
  • Electricitat